Skip to content

Zgodność z APPI

Aplikacja używana do zapewnienia zgodności tej witryny z RODO, LGPD, CCPA-CPRA, VCDPA, CPA, CTDPA, UCPA, APPI, PIPEDA, gromadzi Twój adres IP i adres e-mail w celu przetwarzania danych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i Warunkach świadczenia usług

Sprostowanie danych

Możesz użyć poniższego linku, aby zaktualizować dane swojego konta, jeśli nie są one dokładne.

Przenoszenie danych

Możesz skorzystać z poniższych linków, aby pobrać wszystkie dane, które przechowujemy i wykorzystujemy w celu zapewnienia lepszego doświadczenia w naszym sklepie.

Dostęp do danych osobowych

Możesz użyć poniższego linku, aby poprosić o raport, który będzie zawierał wszystkie dane osobowe, które przechowujemy dla Ciebie.

Nie sprzedawaj moich danych osobowych stronom trzecim

Możesz przesłać prośbę, aby poinformować nas, że nie wyrażasz zgody na gromadzenie lub sprzedaż swoich danych osobowych stronom trzecim.

Prawo do bycia zapomnianym

Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe i inne dane z naszego sklepu. Pamiętaj, że ten proces spowoduje usunięcie Twojego konta, więc nie będziesz już mieć do niego dostępu ani nie będziesz mógł z niego korzystać.